Sandomierz, Opatów, Staszów, Kraśnik, Łańcut: Grupa PBI wsparła szpitale powiatowe w walce z pandemią koronawirusa.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

250 tysięcy złotych przekazała Grupa PBI szpitalom powiatowym w Opatowie, Staszowie, Sandomierzu, Kraśniku i Łańcucie na walkę z pandemią koronawirusa.

Jak mówi Przemysław Bokwa z grupy PBI, pieniądze te pozwolą placówkom medycznym na zakup wyposażenia niezbędnego do pomocy pacjentom:

50 tysięcy złotych otrzymał między innymi Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.

Mówi starosta sandomierski Marcin Piwnik:

Po 50 tysięcy złotych otrzymały także Szpital im. Świętego Leona w Opatowie, Centrum Medyczne w Łańcucie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Staszowie i Kraśniku.

Grupa PBI od początku istnienia wspiera lokalne inicjatywy wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność, dziś są to przede wszystkim trzy województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie. Każdego roku dotacje sponsorskie otrzymują organizatorzy różnego rodzaju inicjatyw, zarówno sportowych, kulturalno-oświatowych, jak i społecznych. W tym roku, biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności pandemii, w jakich znalazły się nie tylko poszczególne powiaty, ale i cały świat, członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek Grupy PBI podjęli decyzję o przesunięciu budżetu sponsoringowego na najpilniejszą ich zdaniem przestrzeń publicznej ochrony zdrowia.

Spółki Grupy PBI zajmują się wydobyciem i przeróbką kruszyw, budową dróg, produkcją betonu, prefabrykatów i mas bitumicznych, wydobyciem siarki, świadczą liczne usługi dla górnictwa i transportu. Kruszywa drogowe wydobywane są w 7 kopalniach: Budy, Janczyce, Jurkowice, Piskrzyn, Wszachów i Wymysłów w województwie świętokrzyskim oraz w zakładzie Lipowica na Podkarpaciu. W 2019 roku Grupa wystartowała z produkcją kostki brukowej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz uruchomiła produkcję siarki. Zakład wydobywczy tego surowca znajduje się w podkarpackiej Baszni Dolnej i jest drugą na świecie kopalnią stosującą przyjazną środowisku naturalnemu metodę podziemnego wytopu. Grupa PBI planuje dalszą ekspansję w Polsce południowo-wschodniej, na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach, przede wszystkim w zakresie wytwórni mas bitumicznych i betonu towarowego. Spółki PBI zatrudniają w sumie ponad 1000 osób.

Joanna Sarwa