Sandomierz: Miasto stara się o pieniądze z RFIL na trzy inwestycje.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Sandomierz stara się o dofinansowanie trzech inwestycji z kolejnego naboru wniosków do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski zostały już złożone.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Miasto ponowiło wniosek o zadaszenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z łącznikiem i rozbudową zaplecza szatniowego. Wartość projektu opiewa na 4 miliony złotych. Sandomierz wnioskuje o dofinansowanie stu procent kosztów.

Drugi wniosek dotyczy zapewnienia dostępności budynków użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach.

Mówi burmistrz Sandomierza Marcin Marzec:

Trzeci wniosek dotyczy budowy domu opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ulicy Piaski wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. Wartość projektu to cztery miliony złotych. Miasto stara się o stuprocentowe dofinansowanie.

Podczas oceny wniosków do RFIL brane pod uwagę są takie kryteria, jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Joanna Sarwa