Sandomierz: „Miasto movie o tradycji”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu realizuje projekt ‚Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy’. Jego celem jest przeprowadzenie badań etnograficznych wśród mieszkańców tych miejscowości, aby udokumentować wybrane aspekty niematerialnego dziedzictwa Sandomierszczyzny. W role badaczy wcielili się przeszkoleni wcześniej uczniowie szkół średnich – wolontariusze. Mówi autorka i koordynatorka projektu Kinga Kędziora-Palińska z Muzeum Okręgowego:

Badania etnograficzne nie są jedynym celem projektu:

Projekt ma charakter międzypokoleniowy:

W projekcie biorą udział twórcy ludowi, zespoły śpiewaczo – obrzędowe, mieszkańcy miast oraz młodzież – wolontariusze, którzy pod okiem etnografów prowadzą wywiady. Rezultatem tych działań będzie raport w postaci publikacji o charakterze etnograficznym:

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad pięćdziesięciu wolontariuszy – znacznie więcej niż zakładano. Do współpracy przy projekcie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprosiło wyspecjalizowaną kadrę etnografów z ośrodków akademickich z Łodzi i Krakowa. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna. Zakończy się 31 października.

Patronat medialny – Radio Leliwa.

(Joanna Sarwa)