Sandomierz: „Liderzy kooperacji” – konferencja ROPS.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Sześćdziesiąt osób z całej Polski wzięło udział w konferencji pod tytułem „Liderzy kooperacji”, jaka odbyła się w Sandomierzu.

„Liderzy kooperacji” to 3-letni projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a liderem – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Mówi ekspert do spraw modelu Anna Tomolewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku:

W całej Polsce tysiące ludzi pracuje w instytucjach i działa w organizacjach, które za swój cel mają wspierać rodziny w potrzebie. Nie zawsze jednak mają wystarczające możliwości działania, między innymi z powodu niewystarczających systemowych rozwiązań w zakresie organizowania współpracy między poszczególnymi podmiotami z tego obszaru.

W pierwszym roku trwania projektu opracowany został „Model kooperacji gmin wiejskich”. Stworzyli go specjaliści z całej Polski:

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej to instytucje, których podstawowym zadaniem jest realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych czy wspierania osób z niepełnosprawnościami w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Spotkanie makroregionalne w Sandomierzu to jedno z cyklicznych spotkań, odbywających się co kwartał:

Projekt „Liderzy kooperacji” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania projektu to blisko 13 milionów złotych.

(Joanna Sarwa)