Sandomierz: Leczenie osób z zaawansowaną chorobą Parkinsona.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Świętokrzyskie otwarte na leczenie osób z zaawansowaną chorobą Parkinsona.

Eksperci szacują, że w Polsce wśród prawie 100 tysięcy osób z chorobą Parkinsona, 20% choruje na jej zaawansowaną postać. To rzesza ludzi, która obecnie może być leczona w 16 ośrodkach medycznych w całej Polsce. Jeden z tych ośrodków zlokalizowany jest w Sandomierzu, dzięki czemu chorzy w stosunkowo krótkim czasie mogą trafić do neurologa i rozpocząć leczenie optymalną dla nich metodą.

Ze względu na brak dokładnych danych dot. zachorowalności na chorobę Parkinsona w województwie świętokrzyskim, z szacunków dokonanych w oparciu o liczbę mieszkańców (ok. 1,3 mln) wynika, że około 3,4 tys. osób cierpi na tę jednostkę chorobową, a około 700 osób ma jej zaawansowane stadium. Biorąc pod uwagę, że razem z pacjentem choruje jego najbliższe otoczenia, na te dane należy patrzeć jedynie jako na punkt wyjścia, ponieważ w efekcie ulegają one podwojeniu, a nawet potrojeniu. Jedynie wczesne zakwalifikowanie i wdrożenie chorego do właściwej metody leczenia może przedłużyć sprawność oraz poprawić jakość jego życia oraz jego najbliższych.

Obecnie w Polsce dostępne są trzy refundowane (darmowe) opcje terapeutyczne: DBS, apomorfina oraz Duodopa. Dwie ostatnie są terapiami infuzyjnymi, przy czym Duodopa polega na dojelitowym podawaniu lewodopy z karbidopą w sposób ciągły bezpośrednio do jelita, a apomorfina na podawaniu lewodopy podskórnie.

Chorzy z województwa świętokrzyskiego od niedawna mają możliwość korzystania ze wspomnianych terapii infuzyjnych w Klinice Neurologii UJK w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

– To pierwszy świętokrzyski ośrodek, który w toku kilkumiesięcznego procesu weryfikacyjnego pokazał, że dysponuje zarówno odpowiednim zapleczem medycznym jak i właściwie przeszkolonym zespołem medycznym. Efektem jest kontrakt podpisany z NFZ na prowadzenie programu lekowego B.90, co dla chorego oznacza dokładnie tyle, że może być leczony dostępnymi
i refundowanymi terapiami infuzyjnymi tzn. apomorfiną oraz Duodopą – mówi dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK, kierownik Kliniki Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.