Sandomierz: “Koło się kręci” czyli historia z Sandomierzem w tle po raz kolejny w filmowym dokumencie. Rozmowa z Dorotą Kosierkiewicz.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Wydarzenie pod tytułem ‘Droga do Zgody’ przypomniało w Sandomierzu podpisanie w tym mieście przed 450 laty zgody sandomierskiej, czyli porozumienia pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. Intencją zgody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.
Sandomierscy radni miejscy rok 2020 ogłosili Rokiem Zgody Sandomierskiej.

Inscenizacja przypominająca wydarzenie sprzed czterech i pół wieku odbyła się w Kamienicy Oleśnickich, gdzie miało dojść do podpisania zgody sandomierskiej. Inscenizację tę przygotowaną przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej sfilmowała ekipa Telewizji Polskiej, która przygotowuje materiał w reżyserii Doroty Kosierkiewicz poświęcony temu właśnie wydarzeniu.

Joanna Sarwa