Sandomierz, Klimontów, Samborzec: Pieniądze na konwersję cyfrową domów kultury.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Prawie 300 tys. zł otrzymały ośrodki kultury w Sandomierzu, Klimontowie i Samborcu z projektu ‘Konwersja cyfrowa domów kultury’ realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

– mówi poseł Marek Kwitek.

Sandomierskie Centrum Kultury otrzymało prawie 100 tys zł, prawie 120 tys zł otrzymał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie zaś Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu – ponad 75 tys zł.

Projekty ośrodków kultury są w stu procentach realizowane ze środków grantowych, bez wkładu własnego:

Projekt ‘Konwersja cyfrowa domów kultury’ finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Joanna Sarwa