Sandomierz: Klaster energetyczny szansą dla przedsiębiorców?

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Klaster energetyczny szansą dla przedsiębiorców?

W Sandomierzu odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące przystąpienia do ‚Klastra Energii Powiatu Sandomierskiego’.

Trzy miesiące temu gminy z terenu powiatu sandomierskiego podpisały porozumienie powołujące do życia klaster, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii, rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej i edukacja ekologiczna w zakresie OZE.

Mówi starosta Marcin Piwnik:

Wśród przedsiębiorców, którzy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu był Arkadiusz Zajdlicz z firmy REAL, która jeden ze swoich zakładów ma w Bilczy w gminie Obrazów:

Oddział REAL w Bilczy zatrudnia 131 osób. W planach jest wzrost zatrudnienia na poziomie 250 osób do końca roku:

Dzisiejsze spotkanie miało charakter informacyjny, mający przedstawić przedsiębiorcom możliwości, jakie daje przynależność do klastra.