Sandomierz, Kielce: Longin Bokwa – prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu laureatem nagrody ‘Świętokrzyski Anioł Dobroci’.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Longin Bokwa – prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu został laureatem tegorocznej nagrody ‘Świętokrzyski Anioł Dobroci’.

Statuetkę za działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej podczas uroczystości w urzędzie marszałkowskim wręczyła wicemarszałek Renata Janik:

‘Świętokrzyski Anioł Dobroci” to nagroda, której ideą jest dostrzeżenie, docenienie i promocja instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych
w pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowi także swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć.

To 16. edycja nagrody. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przyznaniu nagrody w kategorii indywidualnej Longinowi Bokwie, natomiast nagrodę w kategorii zespołowej – Domowi Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.

Joanna Sarwa/Urząd Marszałkowski w Kielcach

Fot. Urząd Marszałkowski w Kielcach