Sandomierz: ‘Droga do Zgody’.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Iwona Pol

Wydarzenie pod tytułem ‘Droga do Zgody’ przypomni w Sandomierzu podpisanie w tym mieście przed 450 laty zgody sandomierskiej, czyli porozumienia pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. Intencją zgody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.

Sandomierscy radni miejscy rok 2020 ogłosili Rokiem Zgody Sandomierskiej.

Mówi naczelnik wydziału kultury, promocji, sportu i rekreacji w sandomierskim urzędzie miasta Katarzyna Knap-Sawicka:

Sobotnie wydarzenie będzie miało miejsce na rynku Starego Miasta:

Jak podkreśla Katarzyna Knap-Sawicka, wydarzenie sprzed 450 lat rozsławiło Sandomierz:

Zgoda Sandomierska zapisała się ważną kartą nie tylko w dziejach naszego kraju, ale także Europy. Rok Zgody Sandomierskiej ma być uhonorowaniem okrągłej rocznicy jej podpisania w Sandomierzu.

Joanna Sarwa