Sandomierz: Dofinansowanie na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Rząd wspiera samorządy w zabezpieczeniu dróg w wąwozach lessowych. Jak poinformował dziś poseł Marek Kwitek, na wniosek wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza minister spraw wewnętrznych przyznał województwu świętokrzyskiemu kwotę 5 mln 164 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa dotyczącej przeciwdziałania i usuwaniom skutków klęsk żywiołowych. Środki finansowe pozwolą na realizację 15 zadań w 2022 roku, związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją. Samorządy powiatu sandomierskiego otrzymały 5 mln 62 tys. zł na realizację 14 zadań, 1 zadanie będzie realizować gmina Wiślica w powiecie buskim na kwotę 102 tys. zł. Poziom dofinansowania z budżetu państwa wynosi do 80%. Intensywne opady deszczu miały miejsce w dniu 17 lutego 2022 roku.

-Malownicze wąwozy lessowe są stałym elementem krajobrazu ziemi sandomierskiej. Niestety intensywne opady deszczu powodują erozję dna wąwozów lessowych, osuwanie się skarp, powstawanie wyrw i zastoisk wodnych, które uszkadzają konstrukcje dróg. Spadek terenu i podatność lessowego podłoża na działanie wód opadowych uniemożliwia rolnikom dojazd do gospodarstw domowych oraz pól uprawnych szczególnie po wystąpieniu gwałtownych opadów atmosferycznych. Taki stan rzeczy wymaga corocznie znacznych nakładów finansowych na ich remont poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchniowe kruszywem. Docelowo zabezpieczenie skarp przed erozją betonowymi płytami ażurowymi oraz geosiatkami, utrwali w znacznym stopniu odcinki dróg przed działaniem ewentualnych klęsk żywiołowych i w rezultacie pozwoli zaoszczędzić środki finansowe na kolejne jego naprawy – mówi poseł Marek Kwitek.

Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie  lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych  mogą być wykorzystane na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z likwidacją lub przeciwdziałaniem powstawaniu osuwisk zagrażającym infrastrukturze publicznej a także na ochronę wąwozów lessowych w ciągach dróg publicznych przed erozją gleby.

Powiat i gminy powiatu sandomierskiego otrzymały 5 mln 62 tys. zł.

1. Sandomierz otrzymał 828 tys. zł na remont ul. Rokitek.
2. Gmina Dwikozy na przebudowę i zabezpieczenie wąwozów lessowych otrzymała w miejscowościach Stare Kichary, Romanówka, Winiarki oraz Nowy Kamień otrzymała 1 mln 120 tys. zł.
1). Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przez erozją w ciągu drogi gminnej Stare Kichary – Romanówka. Kwota dofinansowania – 320 tys. zł.
2). Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przez erozją w miejscowości Winiarki – 480 tys. zł.
3). Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przez erozją w miejscowości Nowy Kamień – 320 tys. zł.
3. Gmina Klimontów otrzymała na trzy zadania w sumie 782 tys. zł
1). Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przez erozją w miejscowości Rybnica – 254 tys. zł.
2. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przez erozją w miejscowości Beradz – 228 tys. zł.
3). Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przez erozją w miejscowości Górki – 300 tys. zł.
4. Gmina Obrazów realizować będzie dwa zadania na kwotę 424 tys. zł.
1). Przebudowa drogi gminnej Lenarczyce – Radoszki celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota dofinansowania – 216 tys. zł.
2). Przebudowa drogi gminnej Głazów – Rożki celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota dofinansowania – 208 tys. zł.
5. Gmina Zawichost – przebudowa drogi wewnętrznej ul. Górki celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota dofinansowania – 484 tys. zł.
6. Powiat sandomierski otrzymał 1 mln 424 tys. zł na remont dróg powiatowych w następujących miejscowościach:
1). Remont drogi powiatowej Kolonia – Okalina – Daromin w miejscowościach Pielaszów, Daromin w Gminie Wilczyce, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota – 200 tys. zł.
2). Remont drogi powiatowej Świątniki – Byszów w miejscowości Faliszowice, w Gminie Samborzec, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota – 464 tys. zł.
3). Remont drogi powiatowej Nowy Garbów – Góry Wysokie, w miejscowości Stary Garbów, w Gminie Dwikozy, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota – 200 tys. zł.
4). Remont drogi powiatowej Jurkowice – Nawodzice, w miejscowości Nawodzice, w Gminie Klimontów, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego. Kwota – 560 tys. zł.