Sandomierz: Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Wręczenie wyróżnień i odznak oraz podziękowania dla honorowych krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża znalazły się w programie uroczystych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w Sandomierzu.

Mówi prezes oddziału rejonowego PCK Zbigniew Majewski:

Osoby, które oddały ponad 20 litrów krwi, otrzymały od ministra zdrowia odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wśród odznaczonych znalazł się Andrzej Czuja:

Wśród wyróżnionych krwiodawców znalazł się także dowódca 3 sandomierskiego batalionu radiotechnicznego podpułkownik Paweł Czajkowski:

Dowódca zachęca żołnierzy sandomierskiego batalionu do oddawania krwi:

Wojskowy klub liczy prawie czterdziestu członków.

W uroczystości wziął udział prezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK i dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Jerzy Stalmasiński:

Jerzy Stalmasiński przypomniał, że pod względem oddanej krwi rejon sandomierski jest na drugim miejscu w województwie.

Zdaniem prezesa Zbigniewa Majewskiego tak duża aktywność sandomierskich krwiodawców to wynik dbałości PCK o kluby szkolne:

W uroczystości wziął udział burmistrz Sandomierza Marcin Marzec:

Wyróżnienia trafiły także do działaczy PCK. Otrzymało je sześć osób. Odznakę Honorową PCK pierwszego stopnia otrzymał Leopold Wójcik – wieloletni prezes oddziału rejonowego instruktor pierwszej pomocy:

W Sandomierzu działa trzynaście klubów honorowego krwiodawstwa zrzeszonych w PCK, w tym siedem szkolnych i jeden przy Wyższym Seminarium Duchownym.  Krew oddają także Wiślacy i motocykliści.

Uroczystość uświetniła swoim występem młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Tańca Ludowego „Sędomir”.

Joanna Sarwa