Sandomierz: Czy powstanie Sandomierski Park Krajobrazowy?

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Utworzenie Sandomierskiego Parku Krajobrazowego planują władze województwa świętokrzyskiego. Członek zarządu województwa Marek Jońca przedstawił tę koncepcję samorządowcom z regionu w czasie spotkania w Sandomierzu:

Zdaniem Marka Jońcy, utworzenie Sandomierskiego Parku Krajobrazowego nie stanie na przeszkodzie inwestycjom:

Finansowanie projektu miałoby leżeć po stronie władz wojewódzkich:

Starosta powiatu sandomierskiego Marcin Piwnik z rezerwą podchodzi do koncepcji utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego:

Park krajobrazowy to jedna z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju.

Według stanu na początek 2020 r. w Polsce istnieje 125 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni stanowiącej ponad 8 procent powierzchni Polski.

Na obszarze parków dopuszcza się działalność gospodarczą, jednak z ograniczeniami wynikającymi z celów ochronnych. Parki służą także rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.

Od 2009 r. parki tworzone są mocą uchwały sejmiku województwa, wcześniej przez rozporządzenie wojewody, po uzgodnieniu z miejscową radą gminy.

Joanna Sarwa