Sandomierz: Część wiernych zostaje w domach.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Diecezja sandomierska włącza się do działań profilaktycznych w sytuacji zagrożenia koronawirusem. W nabożeństwach może brać udział jednocześnie do pięćdziesięciu osób a biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Jak mówi proboszcz parafii św. Józefa w Sandomierzu ks. Jerzy Dąbek, liczba mszy jest wystarczająca by na mszach nie było więcej niż pięćdziesiąt osób:

Jak mówi ks. Jerzy Dąbek, wierni nie poddają się panice, choć zachowują zalecane środki ostrożności:

Można zauważyć spadek liczby uczestniczących w nabożeństwach:

Dzieci zostają w domach:

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Transmisje internetowe będą prowadzone z kościoła św. Józefa w Sandomierzu. Transmisja będzie dostępna na profilu facebookowym sandomierskiej „Niedzieli”.

Joanna Sarwa

Fot. Parafia św. Józefa w Sandomierzu