Sandomierz: Część powiatu sandomierskiego znów otwarta dla inwestycji.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Marta Górecka

PGW Wody Polskie podały do publicznej wiadomości zaktualizowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dotyczące między innymi regionu Wisły Sandomierskiej.

Na mapach uwzględniono m.in. inwestycje zrealizowane w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. W konsekwencji zmianom uległy zasięgi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in. na obszarze gmin: Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Tarnobrzeg oraz prawobrzeżnej stronie miasta Sandomierz.

Mówi starosta sandomierski Marcin Piwnik:

Część Sandomierza nadal jednak pozostaje zablokowana pod kątem inwestycji i budowy:

Także inne tereny w powiecie sandomierskim pozostają objęte zakazem inwestycji w związku z zasięgami obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

Szczegóły na www.leliwa.pl

Joanna Sarwa