Sandomierz: Caritas: Pomoc żywnościowa także dla osób w kwarantannie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Sandomierska Caritas wydaje paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc ta trafia także do osób i rodzin objętych kwarantanną.

Ponieważ żywność pochodzi z programu pomocowego, osoby przebywające w kwarantannie, aby ją otrzymać, muszą mieć skierowanie z OPS i spełniać odpowiednie kryteria dochodowe. (200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej: 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie).

Mówi dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha, która dystrybuuje paczki żywnościowe:

Paczki dowożone są przez żołnierzy sandomierskiego 102 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej wchodzącej w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Joanna Sarwa