reklama

Sandomierz: Badania etnograficzne, młodzież i szczodroki czyli finał projektu ‘Miasto movie o tradycji’.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Zamku Królewskim w Sandomierzu zostaną zaprezentowane wyniki półrocznych badań etnograficznych prowadzonych przez młodzież w ramach realizowanego przez sandomierskie Muzeum Okręgowe projektu ‘Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy’.

Badania etnograficzne miały na celu udokumentowanie wybranych aspektów niematerialnego dziedzictwa Sandomierszczyzny. W role badaczy wcielili się przeszkoleni wcześniej uczniowie szkół średnich – wolontariusze.

Mówi autorka i koordynatorka projektu Kinga Kędziora-Palińska z Muzeum Okręgowego:

Projekt miał charakter międzypokoleniowy.

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad pięćdziesięciu wolontariuszy – znacznie więcej niż zakładano.

Do współpracy przy projekcie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprosiło wyspecjalizowaną kadrę etnografów z ośrodków akademickich z Łodzi i Krakowa.

W projekcie wzięli udział twórcy ludowi, zespoły śpiewaczo – obrzędowe, mieszkańcy miast oraz młodzież – wolontariusze, którzy pod okiem etnografów prowadzili wywiady.

Rezultatem tych działań jest publikacja o charakterze etnograficznym.
Projekt był realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna.

Zakończenie projektu oraz promocja książki Kingi Kędziory – Palińskiej pt. Miasto movie o tradycji- obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy, odbędzie się w sobotę, 12 października w Zamku Królewskim w Sandomierzu o godzinie 15.30.

Patronat medialny – Radio Leliwa.

(Joanna Sarwa)