Sandomierz: Anglistyka w nowej odsłonie na WZ UJK.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Sandomierski Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał pozytywną decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie uruchomienia kierunku filologia angielska w pełni zgodnego z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, tzw “Ustawą 2.0” i z nowymi modułami kształcenia na profilu praktycznym.

Mówi dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu dr Małgorzata Makowska – Brzychczyk:

Drugi moduł skierowany jest do osób planujących pracę pedagogiczną:

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu UJK w Kielcach oprócz filologii angielskiej prowadzi także studia stacjonarne i zaoczne pierwszego stopnia na kierunkach: pedagogika, mechatronika, kosmetologia i administracja.

(Joanna Sarwa)