Sandomierz: Aktualizacja map zagrożenia powodziowego za rok.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego obejmujące obszar Sandomierza i ościennych gmin będą aktualizowane jeszcze w tym roku a nie dopiero za sześć lat, jak wynika z prawa wodnego i unijnej dyrektywy powodziowej a informacja przedstawiona zostanie przez Wody Polskie na początku 2022 roku – poinformował o tym poseł Marek Kwitek.

Czy będą konsultacje społeczne dotyczące tej aktualizacji map?

Czy inwestorzy, którzy planowali w tym roku budowę, mogą liczyć na mniej restrykcyjne potraktowanie przez Wody Polskie i odpowiednie urzędy w roku 2021?

Czy mieszkańcy mogą się zapoznać z planowanymi aktualizacjami?

Poseł Marek Kwitek odniósł się także do kwestii polderów:

 

– Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców gmin położonych w zasięgu działania Zlewni Wisły Sandomierskiej oraz samorządowców i przedsiębiorców z tego obszaru. Nasza wspólna interwencja poselska z posłem Krzysztofem Lipcem u premiera Mateusza Morawieckiego przyniosła zamierzony skutek. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego obejmujące obszar Sandomierza i ościennych gmin będą aktualizowane jeszcze w tym roku a nie dopiero za 6 lat, jak wynika z prawa wodnego i unijnej dyrektywy powodziowej a informacja przedstawiona zostanie przez Wody Polskie na początku 2022 roku – informuje poseł Marek Kwitek.

– W aktualizacji uwzględnione zostaną kompleksowe efekty inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych przez Wody Polskie w latach 2018-20, które nie zostały ujęte w mapach przedstawionych 22 października 2020 roku z racji trwających jeszcze prac inwestycyjnych. Zadania te polegały na modernizacji wałów rzek Wisły, Sanu, Łęgu, Trześniówki i budowie lub przebudowie przepompowni wody oraz wymianie śluz wałowych. W aktualizowanych mapach nie uwzględniony był także kluczowy projekt pod nazwą „Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza”, który sfinalizowany zostanie w tym roku, za kwotę 220 mln zł. Zadanie to w znaczący sposób poprawi stan ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza, zabezpieczy osiedle mieszkaniowe oraz Hutę Szkła Pilkington przed zalewem od rzeki Wisły i Trześniówki. Obszar ten będzie chroniony przez wał opaskowy, bramę portową i przepompownie „Koćmierzów” i „Nadbrzezie” oraz zbiorniki retencyjno-wyrównawcze, które zabezpieczą dolinę Koprzywianki przed powodzią. Wzmocnione zostaną także wały rzeki Koprzywianki na dł. 30 km, co zdecydowanie poprawi ochronę przed podtopieniami oraz zmniejszy ryzyko występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany. Realizacja tego zadania zwiększy ochronę przeciwpowodziową dla ok. 20 tys. mieszkańców i blisko 4 tys. gospodarstw domowych oraz ochroni ok. 11262 ha terenów w obszarze Sandomierza i okolicznych gmin takich jak: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Dwikozy, Zawichost. Podjęcie jeszcze w tym roku, przez PGW Wody Polskie działań na rzecz aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego, w celu ich wprowadzenia do stosowania z początkiem 2022 roku (styczeń – luty) wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz samorządom zaangażowanym w wydawanie warunków zabudowy (gminy) i pozwoleń na budowę (starostwa). Efekty oddziaływania tych zadań przełożą się pozytywny sposób na zasięg map powodziowych i wyznaczonych stref zalania. Pragnę podziękować samorządowcom, mieszkańcom, którzy wsparli moje i posła Krzysztofa Lipca działania u pana premiera Mateusza Morawieckiego, poprzez uchwalone stanowiska rad gmin i powiatu sandomierskiego oraz petycje mieszkańców – podkreśla Marek Kwitek.

Szczególne podziękowania poseł skierował dla premiera, ministra infrastruktury oraz Wód Polskich za „zrozumienie i racjonalne stanowisko do tego złożonego i bardzo istotnego problemu”.

Joanna Sarwa