Sandomierz: 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny będzie nosił imię ppłk. Antoniego Wiktorowskiego “Kruka”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

2 Pułk Piechoty Legionów AK zostanie po raz kolejny upamiętniony w naszym regionie. Decyzją nr 64/MON z dnia 25 kwietnia 2019 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nadał 3 Sandomierskiemu Batalionowi Radiotechnicznemu imię ppłk. Antoniego Wiktorowskiego “Kruka”.

Mówi dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach:

Dr Marek Jedynak ustalił okoliczności śmierci podpułkownika Wiktorowskiego:

Decyzja ministra Błaszczaka sprawiła, że obaj dowódcy 2 pp Leg. AK – ppłk “Kruk” i mjr “Nurt” zostali patronami jednostek wojskowych działających w Świętokrzyskiem. Major Eugeniusz Gedymin Kaszyński, ps. „Nurt” jest bowiem patronem 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

(Joanna Sarwa)

Fot. 3brt2.wp.mil.pl