Samborzec: Mieszkańcy poznali warianty planowanej drogi S74.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowali mieszkańcom gminy Samborzec w powiecie sandomierskim cztery warianty przechodzącej przez gminę planowanej drogi S74 Opatów-Nisko.

Mówi wójt gminy Samborzec Witold Surowiec:

Na spotkaniu pojawiło się ponad stu mieszkańców, między innymi Marek Zelik ze Skotnik:

Dla Piotra Obarzanka – właściciela kopalni piasku w Samborcu – nowa droga oznacza zmianę planów inwestycyjnych:

Na terenach należących do Józefa Tomczyka z Ostrołęki rosną pomniki przyrody:

W spotkaniu wziął starosta sandomierski Marcin Piwnik:

Mieszkańcy mogą składać pisma ze swoimi opiniami na temat planowanej drogi. Podpisane formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia tj. przebiegów wariantów trasy, można składać w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Postulaty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Joanna Sarwa