Samborzec: E-Twinning w przedszkolu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Przedszkole ‚Wesołe Jabłuszko’ w Samborcu przystąpiło do programu ‚e-Twinning’.

Mówi wychowawczyni Elżbieta Gil:

Program ‚e-Twinning’ to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich.

W przypadku przedszkola jest to wykorzystanie Internetu do współpracy z bliźniaczymi placówkami w Europie i realizacji podstawy programowej poszerzonej o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla dzieci formy, rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych.

Poprzez kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich dzieci mają uczyć się tolerancji oraz otwierać się na inne kultury i języki

Nauczyciele zarejestrowani w Programie uczestniczą w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych w kraju i za granicą, konferencjach, laboratoriach i kursach e-learningowych.

(Joanna Sarwa)