Rzecznik diecezji sandomierskiej ks. Tomasz Lis, dyrektor wydziału duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu ks. Marek Kumór i naczelnik wydziału nadzoru komunalnego w Urzędzie Miasta w Sandomierzu Jacek Kuliga zapraszają na uroczyste obchody jubileuszowe w 20 rocznicę wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu. Obchody organizowane są przez biskupa diecezji sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza i burmistrza Sandomierza Marcina Marca.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Joanna Sarwa

Rozmawia Joanna Sarwa