Rudnik nad Sanem: Zmarł ksiądz Wala

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

W Rudniku nad Sanem zmarł ksiądz Czesław Wala. Był tytanem pracy i wyjątkowym kapłanem, niezwykle wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych. Twórca Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie Godowie oraz Golgoty Martyrologii Narodu Polskiego. Pomagał osobom głuchoniemym, opuszczonym i uzależnionym. Zbudował w Kałkowie wioskę dla dzieci niepełnosprawnych, dom dla seniorów i hospicjum, a w rodzinnym Rudniku nad Sanem Dom Dziecka. Jego kolejnym wielkim marzeniem było wybudowanie w Rudniku domu dla niesłyszących. Tak mówił o swoich planach w 2013 roku

Dom a dokładniej Ogólnopolski Ośrodek dla Osób Niesłyszących powoli się materializuje dzięki utworzonej Fundacji imienia ks. Czesława Wali w Rudniku n. Sanem. Do Rudnika też na zaproszenie księdza przyjechały Siostry Salezjanki Najświętszych Serc do opieki nad osobami głuchoniemymi. Tutaj też odbywają się doroczne pielgrzymki na ogólnopolskie uroczystości ku czci świętego Filipa Smaldone, patrona osób niesłyszących.
Ksiądz Czesław Wala urodził się 23 października 1936 roku w Rudniku nad Sanem. Tam ukończył liceum ogólnokształcące, a po maturze w 1956 roku pracował w Urzędzie Gminy. Później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 7 czerwca 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Ksiądz Wala zmarł w swoim rodzinnym Rudniku nad Sanem. Miał 84 lata.

Marta Górecka