Rudnik nad Sanem: Caritas sprawdzonym partnerem w prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Powiat Niżański podpisał kolejną umowę z Caritas Diecezji Sandomierskiej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Starosta Robert Bednarz przyznał, że dotychczasowa współpraca z Caritas, któremu powiat powierza realizację tych zadań układa się bardzo dobrze. Caritas w swoim Ośrodku w Rudniku nad Sanem udziela natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, między innymi tym, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Dysponuje 10 miejscami hostelowymi i czynny jest całą dobę. Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Caritas. Powiat Niżański przeznaczył kwotę 210000 złotych. Ale to nie jedyne zadanie, które w drodze konkursu władze powiatu powierzyły Caritasowi. Kolejne to realizowany program korekcyjno-edukacyjny „Ocalić to, co zginęło”. Program skierowany jest osób stosujących przemoc i stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest też uzupełnieniem innych form interwencji prawnych i administracyjnych wobec sprawcy przemocy domowej. Podstawowym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, ale też m.in. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy. Na kontynuację tego programu powiat przeznaczył kwotę 9000 złotych.

Marta Górecka