Rozmowa z wiceminister sportu i turystyki Anną Krupką o wpisaniu Sandomierza na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Joanna Sarwa

Rozmawia Joanna Sarwa.