Rozmowa z Mariuszem Rysiem, zastępcą dyrektora Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W rozmowie mowa o inicjatywach, na które Tarnobrzeskiemu Domowi Kultury udało się pozyskać dofinansowania.