Region: Zielone światło dla opinii dotyczącej „Strategii Karpackiej”

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Iwona Pol

Europejski Komitet Regionów  w Brukseli pozytywnie przyjął opinię dotyczącą „Strategii Karpackiej”, której autorem jest marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

„Strategia Karpacka” to projekt dotyczący między innymi turystyki, problemów środowiska czy demografii, który znacząco ma wpłynąć na rozwój całego Podkarpacia.

Stworzenie piątej już, makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat: zarówno dla tych będących członkami UE, jak i tych spoza Unii, np. Ukrainy, Serbii i Mołdawii.

Sprawozdawcą w tej sprawie był marszałek Władysław Ortyl, z którym tuż po głosowaniu rozmawiał nasz reporter Tomasz Łępa, który jest w Brukseli:

 

W dokumencie podkreślone zostały unikatowe zasoby Karpat, takie jak bogactwo przyrodnicze, unikalne wielokulturowe dziedzictwo, zasoby ludzkie oraz wspólna tożsamość społeczności górskich.

Dzisiejsze głosowanie poprzedziły działania, w których jedną z wiodących ról odegrał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i samorząd województwa podkarpackiego.

W lutym 2016 r. została utworzona w Komitecie Regionów Międzyregionalna Grupa „Karpaty”, która składa się z członków czterech państw, a przewodniczy jej Władysław Ortyl.

Tomasz Łępa