Region: Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Wręczenie odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego przyznanej śp. Marii Mireckiej – Loryś na ręce jej syna było pierwszym punktem wrześniowych obrad regionalnego parlamentu. Honorowym gościem wydarzenia był Jan Loryś z Chicago – syn zasłużonej.

Marszałek Podkarpacki  Władysław Ortyl przedstawił życie i dokonania nowej Zasłużonej dla Województwa Podkarpackiego, która zmarła w tym roku w wieku 106 lat. Wygłosił także laudację na cześć śp. Marii Mireckiej Loryś .

Maria Eleonora Mirecka–Loryś była majorem Wojska Polskiego, uczestniczką ruchu oporu w czasach II wojny światowej, działaczką podziemia narodowego w latach 1939–1945, członkinią Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, więźniem politycznym okresu stalinowskiego.

Zmuszona do opuszczenia Ojczyzny, wiele lat życia spędziła na obczyźnie, angażując się w życie polskiej emigracji. Była długoletnim, aktywnym członkiem władz Związku Polek w Ameryce. Działała również w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Za swoją patriotyczną powinność uznawała pomoc Polakom pozostałym za wschodnią granicą Polski, na ziemiach wchodzących w skład I i II Rzeczypospolitej.

Jan Loryś, syn Zasłużonej  ze wzruszeniem dziękował za uhonorowanie matki.

Śp. Maria Mirecka–Loryś za wybitne zasługi dla wolnej i niepodległej Polski została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2016 roku.

 

Tomasz Łępa