Region: Wybrano nowe władze Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

22 marca 2023 roku w Staszowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego (ŚOZZ). Na spotkaniu obecni byli delegaci z 4 klubów zapaśniczych województwa świętokrzyskiego zrzeszonych w ŚOZZ: MKS Czarni Połaniec, LKS Znicz Chęciny, SCSiR Staszów, ULKS Guliwer Kielce. Podczas Zgromadzenia przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Związku za lata 2016 -2022 oraz omówiono  i przyjęto nowy projekt statutu. Podjęto również decyzję o zmianie nazwy Związku na Świętokrzyski Związek Zapaśniczy.

Po udzieleniu absolutorium poprzedniemu Zarządowi wybrano nowe władze Związku na kadencję 2023 – 2027 oraz delegatów Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Polskiego Związku Zapaśniczego. Członkiem Honorowym ŚZZ został Bogdan Chabik. Prezesem i wiceprezesem nowego zarządu zostali dwaj przedstawiciele MKS Czarni Połaniec, odpowiednio: Wiktor Skrobacz i Tadeusz Szkwarek, natomiast trzeci przedstawiciel tego klubu – Krzysztof Kwiatkowski – został wybrany przewodniczącym komisji rewizyjnej. Ta silna reprezentacja MKS Czarni Połaniec we władzach Związku Zapaśniczego województwa świętokrzyskiego jest odzwierciedleniem a zarazem docenieniem dobrych wyników sekcji zapaśniczej tego klubu i jego wiodącej roli w zapasach w naszym województwie.

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego kadencji 2023-2027:

 1. Wiktor Skrobacz – Prezes,
 2. Tadeusz Szkwarek – Wiceprezes ds. sportowych,
 3. Karol Kucharczyk – Wiceprezes ds. sędziowskich,
 4. Andrzej Biernat – Członek zarządu/Skarbnik,
 5. Tomasz Rokicki – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego kadencji 2023-2027:

 1. Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący,
 2. Krystian Bucki – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Agata Borycka – Sekretarz.

Delegaci Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego na Zjazd Polskiego Związku Zapaśniczego:

 1. Andrzej Biernat
 2. Wiktor Skrobacz
 3. Karol Kucharczyk
 4. Tadeusz Szkwarek

 

 

Tadeusz Szkwarek