Region: Wsparcie dla rodzin

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Sejmik województwa świętokrzyskiego przyjął “Regionalny program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Dokument określa kierunki działań podejmowanych przez władze województwa – mówi wicemarszałek Renata Janik:

 

Skąd środki na finansowanie takich przedsięwzięć?

Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył nowy radny sejmiku Grzegorz Świercz. Objął on mandat po Danucie Papaj, która została powołana na stanowisko wiceprezydenta Kielc.

(Marcin Gabrek)