reklama

Region: Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Debata zdalna nad raportem o stanie województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, wotum zaufania i absolutorium dla zarządu – te kwestie absorbowały radnych województwa podczas czerwcowej sesji sejmiku.

Miliard pięćdziesiąt osiem milionów złotych tyle wyniosły dochody budżetu województwa w 2019 roku. Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na inwestycje drogowe bo aż  328 milionów złotych.

Opozycja sejmiku  podkreślała, że niepokojąca jest stu milionowa nadwyżka która świadczy, że nie udało się zrealizować zaplanowanych inwestycji. Ostatecznie za udzieleniem marszałkowi województwa i zarządowi absolutorium głosowało 25 radnych, czterech się wstrzymało. Cztery osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

Podczas sesji została przedstawiona radnym także prezentacja raportu o stanie województwa. To dokument który określa główne kierunki rozwoju regionu. Tuż po niej przyszedł czas na votum zaufania dla Marszałka i zarządu.

Mówił przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie regionu. Na ten cel z budżetu województwa radni przyznali 4,1 mln złotych. Zdecydowali także o podjęciu uchwał dotyczących programów stypendialnych dla zdolnych uczniów z Podkarpacia.

 

Tomasz Łępa