Region: Wojewódzkie uroczystości rocznicowe.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Podkarpackie wojewódzkie uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w Rzeszowie przed pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli – bohatera walk o wolność Ojczyzny. Podczas nich wojewoda podkarpacki – Ewa Leniart przypomniała jak wiele pokoleń Polaków walczyło i ginęło za wolność Ojczyzny.

Marszałek województwa Władysław Ortyl zaznaczył, iż ofiara osób, którzy ginęli za Ojczyznę powinna być motywacją służby i pracy dla Niepodległej.

Podczas święta, po raz pierwszy, zabił Dzwon Niepodległości, ufundowany przez samorząd województwa. Powstał on w słynnej, przemyskiej ludwisarni Felczyńskich. Waży tonę i jest ozdobiony godłem Polski oraz samorządu województwa podkarpackiego. Jest na nim także tekst Roty oraz daty 1918 – 2018.

W Dzwon Niepodległości, który swoje miejsce ma na rzeszowskim Placu Farny tuż obok pomnika Leopolda Lisa-Kuli można będzie uderzyć dziś, do godziny 16.00.

(Tomasz Łępa)