Region: Większe pieniądze dla Podkarpacia.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP) wyniesie ponad 2 mld euro tj. blisko 10 mld polskich złotych. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz przedstawiciele zarządu województwa podkarpackiego – marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch – podpisali Kontrakt Programowy w ramach, którego uzgodniony został pakiet istotnych przedsięwzięć dla rozwoju regionu, a przede wszystkim poprawy jakości życia jego mieszkańców. Mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Na Podkarpaciu największy nacisk zostanie położony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjności, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu. Pieniądze dostępne dla regionu w nowej perspektywie finansowej zostaną przeznaczone również na działania związane z włączeniem społecznym, zwiększeniem dostępności komunikacyjnej oraz wsparcie obszarów strategicznej interwencji w województwie – dodaje wiceminister.
Wicemarszałek Piotr Pilch nie kryje zadowolenia, że środki w nowej perspektywie będą większe niż w poprzedniej:

Podkarpacie będzie też mogło korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. Podpisanie uzgodnionego Kontraktu Programowego stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu przez Brukselę będzie można dzielić środki pieniężne na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

Tomasz Łępa