Region: V Sprzątanie Wisły i Sanu.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Po raz piąty odbyło się wiosenne sprzątanie Wisły i Sanu w ramach partnerstwa „Napędzani Wisłą”. Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

W Ciszycy na przeprawie promowej łączącej województwo świętokrzyskie i podkarpackie  spotkali się wolontariusze, przedstawiciele organizacji, instytucji i samorządów zaangażowanych w przedsięwzięcie. W akcji wzięli udział: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Jońca,  prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisław Baska i wiceprezes Fundacji Robert Bąk a także przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mówi wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka:

– Akcja swoimi początkami sięga pięciu lat wstecz – mówi wiceprezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK Robert Bąk:

W akcji wziął udział także prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek:

Jak mówi Dariusz Bożek, akcja to dowód współpracy między Tarnobrzegiem i Sandomierzem:

Na przeprawie promowej w Ciszycy, gdzie stykają się dwa województwa, był obecny także członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Jońca:

– To ważne by dbać o przyrodę – mówił Marek Jońca:

– Jesteśmy w miejscu symbolicznym – mówił Marek Jońca:

Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisław Baska podkreśla intencje przyświecające organizatorom akcji:

Akcja co roku zwiększa swój zasięg:

W akcję włączyły się między innymi tarnobrzeski okręg Polskiego Związku Łowieckiego, tarnobrzeskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego i samorządy:

W akcję włączyli się również strażacy:

Prezes  Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisław Baska podkreślał także rolę, jaką w organizacji akcji odegrali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Łącznie w ramach akcji posprzątano 160 kilometrów brzegów. Zebrano 700 worków śmieci.

(Joanna Sarwa)