Region: TAK dla Strategii Karpackiej.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Iwona Pol

Europejski Komitet Regionów większością głosów przyjął opinię na temat powstania ‚Makroregionalnej Strategii dla Karpat’. To ważny – kolejny już w tym roku – krok w kierunku powstania tzw. Strategii Karpackiej.

Stworzenie makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat: zarówno dla tych będących członkami UE, jak i tych spoza Unii, np. Ukrainy, Serbii i Mołdawii.

Sprawozdawcą w tej sprawie był marszałek podkarpacki Władysław Ortyl. Rozmawiał z nim nasz reporter Tomasz Łępa, który jest w Brukseli:

W dokumencie podkreślone zostały unikatowe zasoby Karpat, takie jak bogactwo przyrodnicze, unikalne wielokulturowe dziedzictwo, zasoby ludzkie oraz wspólna tożsamość społeczności górskich. Wszystkie te elementy stanowią podstawę do wspólnego działania na rzecz bardziej dynamicznego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. W Polsce skorzystałyby województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie. Realizacja projektu leży w interesie 7 państw leżących w regionie Karpat.

We wrześniu 2018 roku, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciele rządów Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski podpisali Deklarację Karpacką, która kończyła dwuletnie prace prowadzone przez Polskę polegające na opracowaniu diagnozy społeczno-ekonomicznej dla regionu karpackiego oraz przygotowania projektu strategii.

Tomasz Łępa