Region: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ma 25 lat

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

W  Rzeszowie odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 25-lecia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i 15-lecia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Celem agencji rozwoju jest  prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

Mówi Mariusz Bednarz, prezes  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśla,  że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego miała znaczący wpływ na pozytywne zmiany, które dokonały się na Podkarpaciu.

Jak  tłumaczy Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju  zarówno i rzeszowska agencja rozwoju jak i mielecka mają ze sobą wiele wspólnego.

Okrągły jubileusz obchodził również Podkarpacki  Park Naukowo –Technologiczny. Porozumienie o jego utworzeniu podpisano w 2003 r. Jest to pierwszy branżowy Park w Polsce, który podtrzymuje wieloletnie tradycje lotnicze w regionie. Mówi Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak.

Obszarem działania  rzeszowskiej agencji rozwoju jest jednak nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy. Gala 25-lecia działalności  była okazją nie tylko do podsumowań i wytyczania planów na przyszłość. Była też okazją do wyróżnienia i nagrodzenia pracowników, którzy spędzili z agencją ponad 25 lat kariery zawodowej.

(Tomasz Łępa)