Region: Rozmawiali o nowej perspektywie unijnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W Rzeszowie gościli  marszałkowie sześciu województw – śląskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Tematem ich spotkania były środki unijne, dobre korzystanie z nich  a także  ich pozyskiwanie  z przyszłej perspektywy. Mówi marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Rozmowy w Rzeszowie dotyczyły kwestii związanych z wdrażaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy zarządami województw, a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej odnośnie docelowej alokacji na programy regionalne. Mówi Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Szczególną uwagę marszałkowie zwrócili na ustalone przez Unię Europejską priorytety przeznaczenia środków czyli innowacyjną i zieloną gospodarkę oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Istotne będzie także inwestowanie w rozwój miast oraz włączenie społeczne i walka z ubóstwem.  Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podkreślał z kolei, jak ważne są środki dla regionów Polski Wschodniej w ramach programu dedykowanego temu obszarowi.

Fundusze, które są wdrażane z poziomu regionalnego, jak i źródeł krajowych staną się dla regionów kolejnym bodźcem prorozwojowym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 będzie miał wartość co najmniej 1 miliard 661 mln euro. Do podziału pomiędzy województwa jest jeszcze 7 mld 100 mln euro z rezerwy regionalnej. Poza środkami regionalnymi Podkarpacie i inne regiony będą mogły skorzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej. W nowej perspektywie program będzie miał budżet w wysokości 2,5 mld euro. Z programu skorzystają: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Nowością jest to, że program obejmie także subregion mazowiecki regionalny (bez Warszawy i otaczających ją dziewięciu powiatów).

 

Tomasz Łepa