Region: Rozmawiali o godności życia…

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Kilkuset specjalistów – lekarzy, naukowców, pielęgniarek i położnych z różnych zakątków świata a także parlamentarzyści, politycy, samorządowcy i duchowni uczestniczyli w międzynarodowym kongresie ‘Nauka w służbie życiu’, który odbywał się w Rzeszowie.

Kongres poświęcony był osiągnięciom medycyny w ochronie życia, w szczególności kwestiom związanym z opieką nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym.

Jego celem było jednocześnie promocja godności człowieka i jego praw od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Mówi Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego:

Osnową, wokół której toczyła się tematyka wykładów i dyskusji, była zasada ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia, jej aspekty medyczne, społeczne i duchowe.

Mówi prof. dr hab. Bogdan Chazan z fundacji ‘Życiu TAK’:

Wśród uczestników kongresu znaleźli się profesjonaliści z 14 państw świata, między innymi: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Węgier, Ukrainy, Litwy, Włoch, Czech, Słowacji i Polski Gościem kongresu był prof. Robert Walley z Kanady, założyciel i dyrektor wykonawczy fundacji MaterCare International.

Specjalna sesja dedykowana była funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, w tym opiece nad kobietą ciężarną z niepełnosprawnością oraz hospicjom prenatalnym przeznaczonym dla dzieci nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, z wadami wrodzonymi lub genetycznymi.

(Tomasz Łępa)