Region: Projekt na 3 powiaty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wspólnie dajmy radość na ‘jesień życia’ – to tytuł projektu który realizuje Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach w gminie Baranów Sandomierski. Projekt który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmuje swym zasięgiem trzy powiaty: tarnobrzeski, mielecki i kolbuszowski. Chodzi nam o wzmocnienie więzi międzypokoleniowych mówi szefowa stowarzyszenia Teresa Mazur:

W celu profesjonalnego przeprowadzenia warsztatów zostanie zakupiony sprzęt AGD.

Dużym wydarzeniem towarzyszącym projektowi będzie Międzypokoleniowa Impreza Integracyjna Trzech Powiatów którą zaplanowano na 10 i 11 sierpnia w Durdach.