Region: Pracownicy boją się o swoje wynagrodzenia

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

 

Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem wzbudza niepokój wśród pracowników. Obawy przed zarażeniem mają listonosze, kasjerzy, kierowcy autobusów i kurierzy, czyli ci którzy na co dzień mają styczność z dużą liczbą osób. Czy w związku z  epidemią koronawirusa można odmówić wykonywania pracy?

Na to pytanie odpowiada nadinspektor pracy Barbara Czarnek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Jej zdaniem przepisy pozwalają na powstrzymanie się od wykonywania pracy, ale w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Barbara Czarnek zaznacza , że pracodawca nie może zwolnić nas z pracy bez okresu wypowiedzenia jeśli to wynika z umowy, ani też obniżyć nam pensji, powołując się na trudną sytuację na rynku związaną epidemią koronawirusa.

Pracodawca ma obowiązek zabezpieczenia pracownika w środki ochronne, w tym w rękawiczki, maseczki lub płyny do dezynfekcji. Lekceważenie tego obowiązku traktowane jest jako wykroczenie, za co grozi kara, którą może nałożyć na pracodawcę inspektor sanitarny.

 

Tomasz Łępa