reklama

Region: Pomoc dla poszkodowanych

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Wielomilionowa pomoc  i wsparcie w postaci zasiłków trafi do poszkodowanych podczas czerwcowej powodzi gmin i powiatów. Pierwsze decyzje podjęli w tej sprawie radni na nadzwyczajnej zdalnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która w całości poświęcona była sprawom pomocy powodzianom.

Zmiany w budżecie, na które zgodzili się radni, pozwolą przeznaczyć 5 mln złotych na pomoc gminom, powiatom i bezpośrednio mieszkańcom Podkarpacia. Wsparcie otrzyma siedem powiatów na łączną kwotę 3 mln złotych. Są to powiaty: jasielski, krośnieński, łańcucki, przemyski, przeworski, rzeszowski  i brzozowski .

Jak  mówi Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, dla samorządów wsparciem pomocowym  mogą być programy unijne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Podczas sesji Marszałek Władysław Ortyl  poinformował też, że Kancelaria Prezydenta RP wraz z samorządem województwa i przy wsparciu wojewody, chcąc wesprzeć rodziny, które zostały dotknięte niedawną powodzią, podjęły decyzję o wspólnym przygotowaniu wyjazdu kolonijnego dla dzieci. Z inicjatywą organizacji letniego wypoczynku wyszła Pani Prezydentowa, która zaprosiła dzieci z Podkarpacia do Wisły.

Podczas sesji, radni podjęli także uchwałę o zwiększeniu środków dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które wyniosą łącznie ponad 1,5 mln złotych.

 

Tomasz Łępa