Region: Pomoc dla podkarpackich szpitali.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Samorząd Województwa Podkarpackiego dokonał już pierwszych zakupów w ramach programu walki z koronawirusem realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do Urzędu Marszałkowskiego trafiła pierwsza partia 4500 kombinezonów ochronnych. 500 sztuk kombinezonów trafi do pięciu wojewódzkich szpitali czyli dwóch w Rzeszowie, w Krośnie, w Przemyślu i w Tarnobrzegu.
Mówi marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Także Wojewódzki Urząd pracy zrealizował już pierwsze wnioski i do kilku podkarpackich firm trafi już łącznie ponad 800 tysięcy złotych – zaznacza marszałek Władysław Ortyl.

Przypomnijmy, że zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekazał także środki na pomoc przedsiębiorcom, aby przetrwać ten trudny okres oraz na utrzymanie miejsc pracy. Łączna pomoc skierowana przez województwo poprzez RPO 2014-2020 to ponad 330 mln zł. W działaniach tych uczestniczy także Wojewódzki Urząd Pracy, który przyjął już 231 wniosków w ramach wsparcia dla miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Chodzi o ponad 18,5 tysiąca osób i wsparcie na kwotę prawie 110 mln zł. Pierwsze wnioski już zostały zrealizowane.

Tomasz Łępa