Region: Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze „na żołnierza WOT”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W ramach walki z pandemią koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. Żołnierze oddają też krew oraz udzielają wsparcia w ramach infolinii psychologicznej. Działania prowadzone są w ramach operacji „Odporna wiosna”.

Zadania terytorialsów obejmują między innymi dostawy żywności i leków, w tym zakupy. To postanowili wykorzystać oszuści, którzy próbowali podszyć się pod żołnierza OT. Oszust zadzwonił do starszej osoby prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordynatorem do spraw wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje.

Jak przypominają świętokrzyscy terytorialsi, żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.

Dowództwo WOT podjęło środki zapobiegawcze, które pozwolą w przyszłości wyeliminować próby takich nadużyć.

Seniorzy, którym pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem WOT – opiekunem z ramienia brygady OT.

Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności. W stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie może pobierać na nie pieniędzy.

Żołnierze WOT wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa na lewym ramieniu noszą oznakę „Polski Walczącej” wraz z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”; oliwkowy beret i mundur żołnierza Wojska Polskiego. Tożsamość żołnierzy WOT można również potwierdzić książeczką wojskową z nazwiskiem i zdjęciem żołnierza. W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia należy powiadomić policję oraz koordynatora z brygady WOT.

Koordynatorem w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest st. sierż Jacek Baran i można się z nim kontaktować telefonicznie pod numerem 723 694 358.

Wszyscy seniorzy, do których terytorialsi dostarczają żywność, zakupy czy leki, otrzymają ulotki, w których znajdzie się informacja o tym, że osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do systemu pomocowego WOT, nie powinny przekazywać pieniędzy i wpuszczać do domu osób podających się za żołnierza. Ulotki takie zostaną również zamieszczone na tablicach informacyjnych w blokach, skrzynkach pocztowych i w innych miejscach.

Joanna Sarwa