Region: Ostatnie konkursy społeczne w RPO

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zadecydował o uruchomieniu dwóch, ostatnich już w tym roku konkursów na projekty społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeden dotyczy rozwijania świetlic środowiskowych i wspierania rodzin, drugi pozwoli na zapewnienie codziennej opieki osobom starszym i niesamodzielnym, ponadto na tworzenie klubów seniora – szczególnie na obszarach wiejskich.
Na rozwijanie działalności świetlic środowiskowych zaplanowano ponad 8,3 mln zł unijnego dofinansowania . Ponad 5,5 miliona skierowane zostanie na wspieranie seniorów i osób niesamodzielnych. W projektach można zaplanować utworzenie klubów seniora czy też placówek dziennego pobytu, gdzie osoby starsze i niesamodzielne będą mogły przebywać w ciągu dnia pod fachową opieką.

Marcin Gabrek