Region: Nieprawidłowości w rozliczeniach

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa  przeprowadziła kontrolę podatkową jednego z urzędów skarbowych,  podczas której wykryła nieprawidłowości rozliczeń podatku VAT. Mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Nieprawidłowości zostały wykryte przez pracowników  KAS, a stwierdzona przez nich kwota uszczupleń przekroczyła 515 tys.  zł. Spółka zgodziła się z ustaleniami kontroli podatkowej  i skorygowała złożone deklaracje VAT, na podstawie których ubiegała się o zwrot podatku.  Kontrolowany podmiot w całości wpłacił zobowiązanie wynikające ze złożonych korekt wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

 

Tomasz Łępa