Region: NieKłamMedyków.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Ratownicy medyczni wystosowali specjalny apel do społeczeństwa. Chodzi o informowanie o możliwości ekspozycji na korona wirusa:
„Podczas udzielania pomocy przez personel medyczny nie należy ukrywać faktu pobytu w strefach, gdzie występował koronawirus i kontaktu z osobami zarażonymi, czy kontaktu z przebywającymi na kwarantannie w związku z podejrzeniem COVID-19. Wszelkie ukrywanie faktów i kłamstwa pacjentów podczas zbierania wywiadu przez Ratowników Medycznych i dyspozytorów mogą prowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy ratownicy, zgodnie z procedurami, zostaną wyłączeni z dyżuru z powodu objęcia ich 14-dniową kwarantanną.”

Takie nierozsądne postępowanie nie tylko może narazić na zachorowania kolejne osoby, ale też braki w obsadzie dyżurów ratowników, a nawet zawieszenie pracy stacji pogotowia. Tym samym spowodują, że osoby potrzebujące natychmiastowej pomocy medycznej nie otrzymają jej na czas.

Marta Górecka