Region: Na Podkarpaciu żyją najdłużej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mieszkańcy na Podkarpaciu żyją najdłużej. Podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie opierając się na danych z 2017 roku. Ponadto mężczyźni dłużej żyją w miastach, a kobiety na wsi. Przeciętne trwanie życia w ubiegłym roku w województwie podkarpackim wyniosło 75 i pół roku dla mężczyzn i 83 lata i 1 miesiąc dla kobiet. Był to najlepszy wynik wśród województw w całej Polsce. Przeciętne trwanie życia dla naszego kraju wyniosło: 74 lata dla mężczyzn i 81,8 lat dla kobiet.

Na Podkarpaciu mężczyźni żyli dłużej w miastach (76,5 lat) niż na wsi (74,9 lata). Odwrotnie było natomiast w przypadku kobiet, których przeciętne trwanie życia w miastach wyniosło 83 lata, a na wsi 83,1.
Według danych dotyczących 2016 r. wskaźnik umieralności na Podkarpaciu był jednym z najniższych w kraju. Umieralność w 2016 r. wyniosła 935 osób na 100 tysięcy mieszkańców, to 2. miejsce wśród województw.
Jeżeli chodzi o choroby, będące przyczyną zgonów na Podkarpaciu, to w 2016 r. największa umieralność występowała z powodu chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych.

Dominika Miś