Region: Miliony na drogi dojazdowe do pól.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

26 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie lub zostanie zmodernizowanych dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa świętokrzyskiego. Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Marek Jońca podpisali umowy z przedstawicielami 33 samorządów. Ogólna kwota wsparcia to 2 060 700,00 zł.

Województwo świętokrzyskie w ramach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wspiera inicjatywy dążące do poprawy życia na wsi. Jednym z takich działań jest dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych.

– Drogi transportu rolnego wymagają dużych nakładów. Nowoczesny sprzęt i komunikacja do pól odbywa się często po drogach, które trzeba wyremontować. Staramy się sprostać oczekiwaniom rolników i chcę podkreślić, że nie są to ostatnie umowy. Wkrótce, w drugiej turze, podpiszemy kolejne dokumenty o dofinansowanie takich prac – mówi członek Zarządu Marek Jońca.

Dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w pierwszej turze uzyskały 33 wnioski na kwotę 2 060 700,00 zł. W drugiej turze dofinansowanie otrzymają 32 wnioski na kwotę 1 248 000,00 zł.

Wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 56 gmin i 1 powiat z województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 5 964 685,26 zł.


Fot. Urząd Marszałkowski w Kielcach