Region: Kontrole w przetwórniach

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominik Siatrak

Sadownicy wciąż protestują. Ceny owoców w punktach skupu nie pokrywają według nich nawet kosztów produkcji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów poinformował, że wszczął postępowanie przeciwko spółce T.B. Fruit Polska. Firma z kapitałem ukraińskim ma swoje zakłady przetwórcze także w naszym regionie.
Mówi Marek Niechciał, prezes urzędu

Takie kontrole zapowiadane są także w innych zakładach. Urząd bada relacje punktów skupu z rolnikami i największymi podmiotami na rynku przetwórstwa owoców. Sprawdza, czy ceny i warunki oferowane przez punkty skupu są realizacją polityki handlowej przetwórców, z którymi współpracują, czy też wynikają z sytuacji rynkowej, współpracy z tymi samymi odbiorcami i naśladownictwa cenowego.
Prezes zachęca rolników do informowania urzędu o nieprawidłowościach

Urząd spodziewa się w tym roku kolejnych problemów związanych z produkcją jabłek. Szacuje się, że zbiory w tym roku będą zdecydowanie wyższe niż w ubiegłym. Produkcja owoców w Polsce w ostatnich sześciu latach wzrosła o 36 proc., wynika to głównie ze zwiększenia produkcji jabłek.

(Marcina Gabrek)